Happiness You can SHARE @ Bakan - Krabi

เที่ยวอันดามัน สัมผัสรอยยิ้ม “ชาวบากัน”ชุมชนเล็กๆ ที่รอยยิ้มแสนยิ่งใหญ่ ช่วยกัน สร้างรอยยิ้มให้อันดามันได้ เพียงแค่

เที่ยว - ให้ - สนุก


เกี่ยวกับเรา

Happiness You Can SHARE “เที่ยว – ให้ – สนุก” คืออะไร?

07.25.2014
klong phrao beach2 TRAT

Happiness You can SHARE [“เที่ยว-ให้-สนุก”] โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) คือ Campaign ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวจิตอาสา (Voluntourism) การท่องเที่ยวลักษณะนี้ นักท่องเที่ยวจะท่องเที่ยวใกล้ชิดกับแหล่งชุมชน และได้เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมหรือชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวไปพร้อมๆกัน โดยการช่วยเหลือหรือพัฒนาชุมชน สามารถทำได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย โรงเรียน ศูนย์อาชีพ อาคารเอนกประสงค์ เป็นต้น การท่องเที่ยวลักษณะนี้นักท่องเที่ยวหรืออาสาสมัครจะได้สัมผัสถึงรอยยิ้ม การช่วยเหลือกันของผู้ร่วมเดินทาง รอยยิ้มและความสุขของชาวบ้าน ความมีน้ำใจและความจริงใจของคนไทย ความสุขจากการ “ให้” จะเพิ่มความหมายของการท่องเที่ยวครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ…

Follow us on Facebook

INSTAGRAM